podejmij
rękawice

#BEZGLUTENOWAGWIAZDKA

EDYCJA #2 – Grudzień 2018

2#

bezglutenowe święta!

1.

POKAŻ NAM, JAKI SMAK MA BEZGLUTENOWA GWIAZDKA!!

2.

ZRÓB ZDJĘCIE ŚWIĄTECZNYCH DAŃ, DODAJ OPIS

3.

WYPEŁNIJ FORMULARZ I ZGŁOŚ PRACĘ DO KONKURSU

Dodaj zgłoszenie >>

nagrody

1x

Blender

5x

zestaw
akcesoriów kuchennych

10x

zestaw
balviten

zasady

1.

- - - - - - - - - -

2.

zrób i wgraj zdjęcie bezglutenowych,
dań świątecznych
(w formacie .jpg, .png lub .tif, max 2 MB)

2.

Dodaj krótki opis (max 500 znaków)
– np. przepis czy okoliczności
zrobienia zdjęcia

-

- - - - - - - - - - -

-

3.

4.

3.

wypełnij formularz

- - - - >

4.

Zgłoś pracę do konkursu !

dodaj zgłoszenie

* Wgraj zdjęcie ( .jpg, .png lub .tif, max 2MB )

-

* pola wymagane

1. Wypełniając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach opisanych niżej.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w ramach i na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu "Podejmij Rękawicę" - zgodnie z wymogami w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia danych, które zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), jak również zgodnie z wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Administratorem danych osobowych jest Glutenfree24 Sp.z o. o. Spółka komandytowa.

4. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO (w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zabezpieczeniu informacji w przypadku dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych).

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje w formie wyraźnego działania potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie danych polegające na wysłaniu do Administratora wypełnionego formularza zgłoszeniowego z zadaniem konkursowym. W tym zakresie przetwarzamy Twój adres e-mail oraz Twoje imię i nazwisko.

6. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, oraz po jego zakończeniu (w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zabezpieczeniu informacji w przypadku dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych) do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

7. Udział w konkursie i tym samym podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, do rozstrzygnięcia konkursu, wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, jak również na potrzeby prowadzenia sprawozdawczości księgowej i podatkowej.

8. Masz prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania lub zmieniania czy sprostowania, a także prawo do zażądania ich usunięcia ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu wyślij nam wiadomość e-mail na adres konkurs@podejmijrekawice.pl

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci skarga do organu nadzorczego.

10. Administrator przekazuje Twoje dane podmiotom, którym powierzył przeprowadzenie konkursu oraz wysyłkę nagród. Twoje dane mogą być przesłane podmiotom świadczącym usługi prawne w przypadku ewentualnych sporów związanych z konkursem. Dane mogą też być udostępnianie podmiotom upoważnionym do tego z mocy prawa.

zwycięzcy

# zestaw balviten,
Ani z. z krakowa

# zestaw balviten,
Ani z. z krakowa

# zestaw balviten,
Ani z. z krakowa